Konsultationer

Enstaka konsultationer


När det normala livet plötsligt förändras och du behöver någon utomstående att resonera med, någon som inte har förutfattade meningar eller är inblandad på något vis. Jag finns där för att hjälpa dig att hålla balansen vid en tillfällig kris.

Det kan räcka med något enstaka samtal.


Jag kan hjälpa dig med strategier eller en plats att ”tänka högt” med utrymme att sortera tankar.


Jag har tystnadsplikt.