Konsultationer

Enstaka konsultationer


När det normala livet plötsligt förändras och du behöver någon utomstående att resonera med, någon som inte har förutfattade meningar eller är inblandad på något vis. Jag kan hjälpa dig att hitta balansen vid en tillfällig kris.

Det kan räcka med något enstaka samtal.


Jag kan hjälpa dig med strategier och ge en plats att ”tänka högt” med utrymme att sortera känslor och tankar.


Jag har tystnadsplikt.