Länkar


Länkar till att få veta lite mer:


Svenska föreningen för relationell psykoterapi

sfrp.se


AffectPhobiaTherapy

affectphobiatherapy.com


APT (Affektfobiterapi) Sverige

aptsweden.se


Svenska föreningen för ISTDP

istdpsweden.se


PsykoterapiCentrum

psykoterapicentrum.se


The Compassionate Mind Foundation

compassionatemind.co.uk


International Experiential Dynamic Therapy Association

iedta.net


Relationella rummet

relationellarummet.com


Systemscentered Training

systemscentered.com