Om

Om psykoterapi hos mig


Hos mig får du hjälp att arbeta med och lösa de frågor som stör dig i ditt liv.

Min uppgift är att lotsa dig till medvetenhet om hur dina affekter påverkar dig och vad du själv kan göra.

Du får möjlighet att hitta dina egna styrkor och att göra aktiva val. 


Jag är legitimerad psykoterapeut sedan 2011 och arbetar framför allt med affektfokuserad korttidspsykoterapi.


I maj 2019 avslutade jag en treårig core-utbildning i APT, affektfobiterapi.

APT integrerar tekniker från psykodynamisk terapi och KBT till ett effektivt upplevelsebaserat psykoterapeutiskt arbetssätt. 


Min grundutbildning är teologie kandidatexamen. Det innebär en fördjupad kunskap om vad religion och kultur betyder för oss människor.

Jag har utbildning i pedagogik och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.

I min erfarenhetsbakgrund finns också drygt 10 år med personal- och arbetsledningsfrågor. 

Från 2005 har jag varit verksam som beteendevetare inom företagshälsan.

 

Jag finns i Strängnäs och har mottagningstider på kvällar och helger efter överenskommelse.

 

Jag talar engelska obehindrat.