Om

Copyright © All Rights Reserved

Om mig som psykoterapeut


Mitt förhållningssätt är beteendevetarens breda perspektiv med utgångspunkt i att människor blir till genom sina relationer och att vi ständigt påverkar varandra.


Min psykoterapeutiska utbildningsbakgrund är integrativ, den omfattar både psykodynamisk och kognitiv psykoterapeutisk inriktning. Jag vill ge förmåga till selfcompassion,, vi uppmärksammar och arbetar med affekternas inverkan i livet.


Jag använder KBT vid behov och jag väver in mindfulness i arbetet.


Min grundutbildning är teologie kandidatexamen med inriktning religionsbeteendevetenskap. Det innebär en fördjupning i vad religion och kultur betyder för oss människor. Jag har också utbildning i pedagogik med inriktning mot vuxna.

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som ledare och pedagog och har sedan arbetat dryga tio år med personal- och arbetsledningsfrågor.  Från 2005 har jag varit verksam som beteendevetare inom företagshälsan.Jag finns i Södertälje, du som är vuxen eller ungdom på väg ut i livet är välkommen till mig.


Jag tar också emot engelsktalande.