Om

Om mig som psykoterapeut

 

Mitt förhållningssätt är beteendevetarens breda perspektiv med utgångspunkt i att människor blir till genom sina relationer och att vi ständigt påverkar varandra.

 

Jag har fokus på affekter i mitt arbete. Grund har jag i modern psykodynamisk teori och metod, baserad på forskning om affekters betydelse för människans liv.

 

Min psykoterapeutiska utbildningsbakgrund är integrativ, den omfattar både psykodynamisk och kognitiv psykoterapeutisk inriktning. Jag vill ge förmåga till selfcompassion.

 

Min grundutbildning är teologie kandidatexamen med inriktning religionsbeteendevetenskap. Det innebär en fördjupad förståelse av vad religion och kultur betyder för oss människor. Jag har också utbildning i pedagogik med inriktning mot vuxna.

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som ledare och pedagog och har därefter arbetat dryga 10 år med personal- och arbetsledningsfrågor.  Från 2005 har jag varit verksam som beteendevetare inom företagshälsa.

 

 

Jag finns i Strängnäs och har mottagningstider på kvällar och helger efter överenskommelse.

Du som är vuxen eller ungdom på väg ut i livet är välkommen till mig.

 

Jag talar engelska obehindrat.