Parsamtal

ParsamtalKärlek och vänskap kan vara svårt ibland. I samtal kan relationen få nytt liv, ett parsamtal öppnar nya vägar för att nå fram till varandra. När ni är två personer som har svårt att samtala kan ni boka tid hos mig. Det räcker att ni är överens om att ta hjälp. 


Mitt bidrag till er kommunikation är att vara samtalsledare och att låta båda bli hörda och bli synliga för varandra. Jag kan hjälpa er att hitta orden och att lyssna. Försöka skapa en rörelse i samtalet för att en utveckling ska ta fart som ni båda kan ta aktiv del i.