Psykoterapi

Psykoterapi

 

När något i livet känns fel, när du har ett problem du kan formulera eller när du behöver reda ut vad problemet är, då kan psykoterapi hjälpa. Frågorna kan till exempel handla om stress, nedstämdhet, ångest, villrådighet i livet, sorg, relationsproblem eller den svåra frågan om meningen med livet.

Du vet själv vad du bär på.

 

Jag har tystnadsplikt. Jag tar även emot engelsktalande.

 

Tillsammans sätter vi mål och planerar samtalsserien utifrån din frågeställning. En samtalsserie kan vara allt ifrån några enstaka samtal till en längre period.

 

Den teoretiska inriktning jag möter dig med är integrativ, vilket omfattar både det psykodynamiska och det kognitiva perspektivet utifrån modern forskning. Jag vill ge förmåga till selfcompassion, vi uppmärksammar och arbetar med hur affekter påverkar livet.