Psykoterapi

Psykoterapi

 

När något i livet känns fel, när du har ett problem du kan formulera eller om du behöver reda ut vad problemet är, då kan psykoterapi hjälpa. Du är välkommen med frågor som kan handla om stress, nedstämdhet, ångest, villrådighet i livet, sorg, relationsproblem eller den svåra frågan om meningen med livet.


Jag har tystnadsplikt. Jag tar även emot engelsktalande.

 

Tillsammans sätter vi mål och planerar samtalsserien utifrån din frågeställning. En samtalsserie kan vara allt ifrån några enstaka samtal till en längre period.


För att förstärka terapin kan psykoterapisamtalen spelas in på video.

Detta är naturligtvis helt frivilligt och sker först efter överenskommelse!

Som terapeut kan jag då noggrant följa psykoterapiprocessen och du får möjlighet att få en kopia att titta på hemma mellan samtalen. Självklart hanteras allt inspelat material med den säkerhet och sekretess som åligger mig som legitimerad psykoterapeut.